1997. Singl
Dragan Kojic Keba

1. Bog mi je svedok
2. Po svetu lutacu sam
BACK